بازدید : 824
تاریخ درج : 1392/6/13
فهرست موضوعات هم سطح
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

اصول و راهبردهای اسلامی در زندگی اجتماعی

منابع مقاله: ، ؛ 

 

اصول و راهبردها 
 
   

بسم الله الرحمن الرحيم

 

راهبردهای كلي اسلام درباره روش و آئين زندگي

 

كار و تلاش براي زندگي با رفاه و آسايش ارزنده و مطلوب است.

دو بخش مادي و معنوي زندگي در كنار يكديگر لازم است.

جاذبه هاي زندگي مادي نبايد انسان را از هدف رشد معنوي باز دارد.

روابط و معاشرت اجتماعي امري مطلوب و لازم است.

انسانها همگي در برابر يكديگر حقوق و وظايفي دارند.

توانايي هاي انسان حقوقي را براي ديگران نسبت به او ايجاد مي كند.

روابط اقتصادي بايد در محدوده عدل و قوانيني باشد كه در اسلام وجود دارد.

حاكميت دين بر تمام زندگي انسان اصلي تعيين كننده است كه نبايد تضعيف شود.

روش زندگي مي تواند متحول و نو شود و نبايد روي روشهاي كهنه تاكيد كرد.

زندگي با تجرد مطلوب نيست و بايد در اولين زمان ممكن تشكيل خانواده داد.

به تمام نيازهاي طبيعي انسان بايد پاسخ داد و هيچ نيازي را سركوب نكرد.

بايد به حفظ و تقويت عقايد صحيح توجه كرد و ازعوامل تضعيف آنها دوري كرد.

تقويت اخلاق و منش صحيح انساني و جلوگيري از خصلت هاي ناپسند اصلي مهم است.

انسان مؤمن از شايستگي و لياقتي ويژه  براي معاشرت و ارتباط برخوردار است.

حضور ياد مرگ و زندگي آخرت به صورت سازنده و حركت آفرين هميشه لازم است.

گناه تاثيري بازدارنده و تباه گر دارد؛ از اين رو بايد با توبه اثر منفي آن را برطرف كرد.

افزايش پيوسته علم و معرفت نسبت به زندگي و بايسته هاي آن براي هر كس لازم است.

عبادت نقش اساسي در حفظ سلامت روحي انسان دارد و در هيچ شراطي نبايد ترك شود.

حق ضايع شده ديگران بايد به هرشكل ممكن در اين دنيا تامين و جبران شود.

فرو رفتن در لذت هاي دنيايي انسان را تباه مي كند؛ اعتدال و توجه معنوي لازم است.

ارزش و قدرهرعمل به انگيزه آن بستگي دارد؛ظاهر پرشكوه يا كم ارج آن تاثير ندارد.

 

 

 

اصول روابـط اجـتماعي

اصول مربوط به روابط جنسي:

محدود بودن روابط جنسی به محيط زناشوئي و جلوگيري از آزادي آن خارج از اين محيط

سركوب نكردن این روابط و فراهم كردن شرايط ارضاي آن

تأكيد بر ارضاي آن از اوان بلوغ جنسي و آغاز نياز جنسي

لزوم كنترل نفس از ارضاء، در شرايطي كه ارضاي صحيح ممکن نیست

مجازات علني براي به هم زننده نظم اخلاقي جنسي

رعايت تخفيف مجازات با در نظر گرفتن نياز واقعي

توأم بودن روابط جنسي با روابط عاطفي و رواني در زندگي زناشوئي

تشويق به ارضاي كامل نياز جنسي در زندگي زناشوئي و ارزش بخشيدن به آن

جلوگيري از ايجاد شرايط تحريك جنسي در فضاي جامعه

دادن اختيار و انتخاب براي زن و مرد و هر فرد بدون تحميل خارجي

اصول مربوط به زندگي مشترك

حق تمتع از يكديگر بدون ایجاد محدوديت های غیر لازم

وظيفه ايجاد محيط آرام زندگي از نظر روحي و رواني

وظيفه تأمين تمام نيازهاي مادي و معيشتي زن به عهده مرد

وظيفه اظهار آمادگي تأمين راهي جنسي همسر (به عنوان تنها راه رفع نيازهاي جنسي )

وظيفه زنان در حفظ عفاف و دور كردن خود از هر گونه جلب توجه ناسالم مردان

وظيفه تولید و تربیت فرزند در كانون خانواده

وظيفه رعايت زيبايي و آراستگي خود در محيط منزل

وظيفه پذيرش ميهمان در محيط خانواده

وظیفۀ معاشرت و موانست با نزديكان همسر

اصول مربوط به حقوق زن در كانون خانواده

حق داشتن رفاه مادي در حد شأن وكفايت 

حق رفع نيازهاي روحي و رواني و... .

حق برخورد باز و با گشاده روئي و بدون اخم از سوي شوهر

حق رفع نيازهاي جنسي از سوي شوهر

حق داشتن فرزند (فرزند آوردن )

حق تحصيل علم ودانش و كمالات ديگر در محيط زندگي (آزادي ...) وممانعت شوهر فراهم شدن امكانات مادي آن توسط شوهر (در محيط خانه و خارج از محيط خانه )

حق اشتغال به كار شایسته وتحصيل مال و حفظ وافزايش اموال موجود خود (در محيط خانه و خارج خانه)

حق مالكيت و مصرف وهزينه اموال خود با اختيار وانتخاب آزاد خود

اصول مربوط به رابطه با فرزندان

رضا به مشيت الهي در تعیین فرزند پسر یا دختر (همساني دختر وپسر )

رعایت حقوق معنوي فرزندان (انتخاب اسم خوب ،تربیت صحیح دوران كودكي )

رعایت حقوق رواني فرزندان (تكريم ,وفاء به عهد ..)

رعایت حقوق فكري فرزندان (تعليم قرآن ,....)

تربيت اخلاقي (اخلاق جنسي ,اخلاق معنوي وديني وعادي )

تربيت اجتماعي (تعليم شغلي و كاري و تربيت اخلاق اجتماعي )

حقوق جسمي , تغذيه درست ,

اصول مربوط به ازدواج ,انتخاب همسر (ويژگيها ,كيفيت انتخاب )

آزادي زن و مرد در انتخاب همسر مجاز و بدون تحميل (ازدواج حال صغر )

وجود معيار علاقه و محدوديت و عاطفه در زندگي خانوادگي

اصالت سازگاري اخلاقي و تقديم آن به معيار مادي

اولویت ايمان و دیانت در انتخاب همسر

اولویت ندادن به زيبايي در ا نتخاب همسر

نگاه به همسر به عنوان مادر و پدر فرزندان

نگاه به خانواده همسر به عنوان نزديكان تأثير گذار بر فرزندان

اهميت ازدواج و تكثير خانواده به عنوان تنها کانون عاطفي پایدار

 اهمیت علاقه وعشق ميان زن و مرد

اصالت نگاه فرزند به همسر و اهميت آن در تكثير خانواده

دیدار زن وشوهر قبل از ازدواج

اصول مربوط به معاشرت با زن ومرد نامحرم، روابط شغلي، دوستانه وفاميلي

ممنوعيت هر نوع روابط التذاذي و در غير محيط زناشوئي

ممنوعيت هر گونه تظاهر ونمايش رفتاري و گفتاري تحريك آميز جنسي خارج از محيط زناشوئي

مجاز بودن ارتباط عفيفانه با نامحرم بصورت عقلائي و منطقي

پرهيز از تماس و اختلاط نزديك زن و مرد نامحرم در محيط

مجاز بودن حضور آراسته زن و مرد در محيط جامعه بدون فساد آلودگی

ممنوع بودن نگاه التذاذي شهواني به نامحرم و مجاز بودن نگاه غير شهواني به محاسن آشكار

كنترل نگاه به نامحرم و خود داري از استمرار آن با احتمال تحريك شهواني

ممنوع بودن تماس بدني با نامحرم

مجاز بودن نگاه به محاسن غير ظاهر گردهمايي از زنان بدون التذاذ شهواني

اصول مربوط به كسب ثروت

ممدوح بودن تلاش براي كسب ثروت با رعايت اعتدال بدون حرص و ؟؟/

رعايت عدل و انصاف و گذشت در رابطه با طرف مقابل در معاملات و قراردادها

ممنوعيت كسب هاي فساد انگيز اعتقادات , اخلاقي , اقتصادي و سياسي

توجه به عوامل معنوي وفرامادي در كسب (عدم وثوق به توان خود  اعتماد بخدا)

در نظر داشتن انگيزه هاي انساني و معنوي در كسب وجهت عبادي و اخروي دادن به كسب

ممنوعيت كسب ثروت بوسيله ربا و بدون تلاش و از راه اضرار به ديگران

رضايت به كسب در آمدي كه پس از تلاش شايسته بدست مي آيد و آسان گرفتن در امر زندگي

اصول مربوط به بهره برداري و صرف ثروت و مال

ارزش عبادي بهره مندي از ثروت درتأمين رفاه زندگي شخصي

استفاده از ثروت شخصي در راه مقاصد انساني و الهي در كنار مقاصد شخصي

ممنوعيت کنز و  انباشت بلا استفاده ثروت و عدم بهره برداري از آن

ممنوعيت اسراف و تبذير در مصرف

 

اصول مربوط به علائق هنري لذتهاي دين شناختي

دين حس زيبايي شناختي انسان با صفت زيبايي خداوند و زيبايي دوستي وي و احترام براي احساس زيباگرايي انسان به عنوان اساس جمال خداوند

ارج نهادن به زيبائهاي طبيعت وزيبائي هاي انساني

عدم مخالفت با هرگونه لذت از جمال وزيبائي بدون آلودگي به بند شهواني

موافقت با التذاذ نفساني از زيبائي هاي طبیعی بدون شهوت نفساني در محدوده تربيت شده

ارج نهادن به زيبائي هاي هنري در تصنيف و گفتار و بيان وخيال(شعر –قرآن)

ارج نهادن به احساس زيبائي هاي شنيداري

تأكيد برجلوه هاي متعالي در احساس دنيا گراي انسان و عبور از سطح مادي و نفساني و رسيدن به التذاذ روحاني

 

اصول مربوط به آراستگي و زيبايي ظاهر

تشويق به اظهار آراستگي و زيبا نمايي خود (حسي حقيقي در انسان ) در چهره و مو و بوي خوش

تأييد و نياز روحي وتمايل انسان به آراستگي و آراسته بيني حسي حقيقي )

ضرورت آراستگي زن و مرد در محيط خانه مطابق علاقه و خواست يكديگر

ضرورت آراستگي انسان در برابر نزديكان و بيگانگان

ضرورت آراستگي و اظهار نعمت به اندازه وسعتي كه خدا وند عنايت نموده است

دوري از ژنده پوشي و با ظاهر فقيرانه زندگي كردن

استفاده از لباس هاي مورد پسند جامعه

به كار بردن زيور آلات و آرايش هاي چهره دوستان براي زنان و مردان (بو.رنگ. ناخن)

اصول مربوط به تمتيع و بهره مندي از نعمتهاي مادي و رفاه دنيوي

استفاده از پوشاك خوب و زيبا به صورت متعدد

استفاده از منزل بزرگ

استفاده از مركب ووسيله نقليه خوب

استفاده از خوراك خوب بخصوص در ميهماني ها و ميهماني دادن ها

غرقه نشدن در نعمت هاو باز گذاردن فضايي براي دست كشيدن از آنها

اسراف نكردن و ريخت و پاش نكردن بي حساب و بي اندازه در تمتع ها

استفاده از همه گونه نعمتهاي مشروع

مخفی نکردن بهره مندي ها از نعمت هاي دنیایی

اصول مربوط به معاشرت با ديگران

كناره نگرفتن از مردم و اهل معاشرت بودن

ارتباط با مردم و تأثير گذاري روي آنها

ايجاد فضاي دوستي و صميميت در جامعه و روابط اجتماعي

تقويت پيوند قلبي و مودت با دوستان مختلف از راههاي هديه دادن و اظهار و نشان دادن علاقه دوستي به زبان آوردن آن ودست دادن و بوسيدن و ميهماني كردن

اظهار الفت نسبت به همگان در گفتار و نگاه

حسن مصاحبت با همگان در سفر و اظهار صميميت با همسفران

حسن رابطه با همسايگان و دوري از اذيت و صبر به اذيت آنان

دوري از هر حركت آزار دهنده براي ديگران مانند در گوشي صحبت كردن

تكريم واحترام بزرگ سالان

رعايت اقتضاي حال كم سن وسالان و عطوفت و بامهرباني رفتاركردن با آنان

تواضع در رفتار باديگران و دوري از رفتار متكبرانه و تحقير آميز باديگران

باغني وفقير يكسان برخورد كردن وصميميت كردن و ميانشان فرق نگذاردن

گشاده دست بودن و با سخاوت بودن نسبت به هم و اهل اطعام يتيمان

دوري جستن از پيگيري لغزشهاي ديگران و چشم فرو   بستن از آنها (نفي تجسس و تتبه لذت ...

باخويشان و بستگان پيوندي ويژه داشتن و بهيچوجه با آنان قطع پيوند نكردن

تسلط بر خويشتن و فرو خوردن خشم و تحمل زشتيهاي ديگران

 

اصول مربوط به خير خواهي و اهتمام به امور ديگران و رعايت حقوق آنان

اهتمام و اقدام براي رفع هر گونه مشكل از فرد مسلمان

ايثار و گذشت نسبت به مقدم داشتن ديگران (شرايط خاص )

انصاف در رابطه با حقوق ديگران

خوداري از نياز خواهي از مردم و صبر به مشكلات زندگي بدون اظهار نياز و تنگدستي پيش ديگران

كمك کردن بدیگران بدون ايجاد احساس حقارت در كمك گيرنده و با ضبط كرامت او

اصول مربوط به تفريح و شادماني

سعي در ايجاد سرور و نشاط در جامعه و مردم با پراكندن بوي خوش , ارائه چهره خندان , زيبا و آراسته

رفتار سرور آفرين داشتن تبسم , لبخند , روي خوش , م مصافحه و خنداندن ديگران

صرف بخشي از وقت روزانه در فراغت و سر گرمي هاي لذت بخش

دوري از شادماني هاي كوتاه و شر آفرين (قمار و شراب ...)

اصول مربوط به دوستي و همدم گزيني

انتخاب دوست و همدم و دوستي دوست گزيني بودن

ضبط و پاسداري از دوستي هاي صادقانه و گذشت از لغزشهاي دوست خوب

پايه معنوي و خدائي دادن به دوستيها

صداقت پيشه كردن در دوستي و آداب دوستي را پاس داشتن

رعايت معيار دوست گزيني و دوري از دوستي با افراد نادان

اصول مربوط به روابط با غير مسلمان و غير مومنان

دعوت خير خواهانه و دلسوزانه آنان به سوي ايمان و خداپرستي

خير خواهي و نيكي كردن و حمايت از حقوق انساني آنان

ترجيح ندادن آنان و مقدم نداشتنشان بر مومنان در دوستي و مودت

تساوي آنان با مسلمانان در بهره مندي از حمايت حكومت اسلامي و در برابر قانون

احترام به هم پيمانها و قراردادهاي منعقد شده با آنان هر چند به ضرر مومنان

اصول مربوط به پاسداري ازباورهاي ديني

آگاهانه و دانش عميق نسبت به دين پيدا كردن

براي پاسداشت دين از دنيا گذشتن

 

اصول مربوط به شناخت راه حق و پاسداري از آن

تلاش صادقانه و حقيقت جويانه براي شناخت حقيقت از هر راه و نزد هركس و هركجا دوري از تعصب خود خواهانه

ايستادگي به حق و سازشكار نبودن در اجراي حق

مشورت خواستن واستفاده از انديشه حاجان خرد

 

اصول مربوط به روابط با خدا

برگزيدن محبت و عشق خدا و تقويت آن در جان باذكر و اطاعت و...

حسن ظن و اعتماد به خدا و اميد وار بودن به او

همه رحمت ها و نعمت ها را از او ديدن

شکر گذاردن و به نحو شايسته و نيك و كوتاهي نكردن در اين امر

اهتمام به دعا و درخواست همه چيز از او به طور پيوسته و بادوام

سلطه هواي نفس و تبعيت از آن تضعيف كننده رابطه با خدا ست

معرفت به خدا ...

 

اصول مربوط به حفظ شخصيت و كرامت انساني

از مال براي پاسداشتن كرامت و شخصيت اجتماعي خود گذشتن

حفظ غربت نفس برخواري وخفت در برابر ارباب ثروت و قدرت ؟؟ و در برابر آنها سر بلند بودن

ثروت و رياست را وسيله و عامل بزرگي شخصيت نديدن 0نه براي خود نه براي ديگران )

كرامت خود را بر بند گي خدا ديدن

بزرگي و شخصيت خود را با دوري از خودپسندي و خودستايي ,شهرت خواهي و قدرت طلبي و تواضع و فروتني نشان دادن

حفظ شخصيت خود با دوري از ستايش يهاي صاحبان قدرت و ثروت

 

اصول مربوط به نحوه برخورد با حوادث تلخ

نگاه به آينده و استفاده تجربه گذشته براي اصلاح آينده (عبرت گرفتن)

توجه به صنف هاي خود و نقش خود در آفرينش تلخي ها

 

اصول مربوط به بهداشت جسمي و بدن

خوراك كم و دوري از پر خوري و حفظ اعتدال

محروم نكردن خود از خوراكي هاي پاك طبيعت

نظافت و پاكيزگي بدن و همه اعضاء و شستشوي منظم و پاكيزگي محيط زندگي

خودداري از خوراكي حرام و مكروه

 

 

اصول مربوط به خرد ورزي و بكار گيري درست عقلي وانديشه

اصل نفي تقليد از بزرگتر ها و صاحبان سن وشدت و قدرت

اصل تعقل و خرد ورزي و تفكر

 

اصول مربوط به كسب دانش و بهره مندي از علم و جايگاه عالمان

ارج دادن به علم و عالمان

ارج علم نافع و بي ارزشي علم بي ثمر

ارج علم معاش و دانش هاي مورد نياز زندگي

نياز همگان به آشنايي با دستورات ديني مربوط به زندگي

ضرورت تفقه در دين و اسلام شناسان در جامعه

ملازمت علم نافع باخشيت خداوند و تواضع و عمل

 

اصول مربوط به كار و تلاش و نقش كار سازنده

ارج ديني و دنيوي را و تلاش براي ....

 

 
     
ارسال نظر
نویسنده
متن
*