2 مورد ( از 1 تا 2)
    برگرفته از نامه امام ع به مالک         ...
بازدید : 570 تاریخ درج : 1392/6/13
بسمه تعالی بسم الله الرحمان الرحیم و به نستعین طرح مساله شورا واژه ای قرآنی است که در آیات 159 آل عمران و 39 شوری و آیۀ 233 سورۀ بقره بکار رفته است. در آیه اخیر آمده است که زن و شوهر برای گرفتن...
بازدید : 693 تاریخ درج : 1392/6/8