Skip Navigation Links.
همه موارد
Expand فقه و علوم حوزویفقه و علوم حوزوی
Expand معارف قرآنیمعارف قرآنی
Collapse  معارف اسلامی معارف اسلامی
اندیشه اعتقادی و کلامی اسلام
اندیشه سیاسی اسلام
اندیشه اخلاقی اسلام
اندیشه اجتماعی اسلام
آیین زندگی اسلام
درس معارف اسلامی
اندیشه نظری اسلام
عرفان اسلامی
Expand عرفان و معارف الهیعرفان و معارف الهی

2 مورد ( از 1 تا 2)
    برگرفته از نامه امام ع به مالک         ...
بازدید : 708 تاریخ درج : 1392/6/13
بسمه تعالی بسم الله الرحمان الرحیم و به نستعین طرح مساله شورا واژه ای قرآنی است که در آیات 159 آل عمران و 39 شوری و آیۀ 233 سورۀ بقره بکار رفته است. در آیه اخیر آمده است که زن و شوهر برای گرفتن...
بازدید : 898 تاریخ درج : 1392/6/8