5 مورد ( از 1 تا 5)
            تفسیر باطنی و عرفانی مكتب باطنى محض‏ منظور از مكتب باطنى محض در تفسير قرآن نظريه كسانى است كه مى‏گويند قرآن ظاهر و باطن ...
بازدید : 1384 تاریخ درج : 1392/6/13
            باسمه تعالی مكتب تفسیر قرآن به قرآن‏ طرفداران مکتب تفسیر قرآن به قرآن بر این عقیده اند که برای تفسیر قرآن و پى بردن به معانى...
بازدید : 1727 تاریخ درج : 1392/6/13
...
بازدید : 682 تاریخ درج : 1392/6/8
...
بازدید : 846 تاریخ درج : 1392/6/8
 هر چند اندیشۀ لزوم مراجعه به قرآن برای تفسیر قرآن سابقۀ طولانی دارد ولی کسی که توانسته است این ایده را به عنوان یک نظریۀ منسجم و قابل عرضه و مستدل ارائه کند برای اولین بار شخصیت عظیم الشان عالم ...
بازدید : 455 تاریخ درج : 1392/6/8