Skip Navigation Links.
همه موارد
Expand فقه و علوم حوزویفقه و علوم حوزوی
Expand معارف قرآنیمعارف قرآنی
Expand  معارف اسلامی معارف اسلامی
Expand عرفان و معارف الهیعرفان و معارف الهی

6 مورد ( از 1 تا 6)
  بسم الله الرحمان الرحیم شرط علم به موضوع و منع تجسس از آن بدون تردید برای وجوب امر به معروف علم به تحقق موضوع امر و نهی یعنی این که ماموربهی  ترک شده و یا منهی عنه ای انجام شده لازم ا...
بازدید : 521 تاریخ درج : 1392/6/8
بسم الله الرحمن الرحیم شرط تاثير  امر به معروف و نهی از منکر طرح مساله يکي ازشروطی که فقهاي شيعه براي امر به معروف ذکر کرده اند تاثير گذار بودنامر و نهي بر فرد مامور و منهي برای ترک گناه و ...
بازدید : 526 تاریخ درج : 1392/6/8
  باسم الله الرحمان الرحیم شرطِ نبودن ضرر در امر به معروف و نهی از منکر این شرط از سوی برخی قدما مانند شیخ طوسی مطرح شده است. ایشان حتی ضرر کم و یسیر مالی را هم موجب سقوط این فریضه دانسته اس...
بازدید : 1566 تاریخ درج : 1392/6/8
  باسمه تعالی شروط تحقق ارتداد در تعریف ارتداد فطری گفته اند آن است که پدر یا مادر مرتد سابقۀ مسلمانی داشته باشند. عوامل تحقق ارتداد کفر را به زبانی و عملی و نیت تقسیم کرده اند. ک...
بازدید : 614 تاریخ درج : 1392/6/8
بسم الله الرحمان الرحیم شرط اصرار طرح مساله استمرار صدور منکر یا ترک معروف از سوی فاعل یا تارک و اصرار او بر این امر از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است. این شرط را همه متاخرین ...
بازدید : 1065 تاریخ درج : 1392/6/8
باسمه تعالی شروط امر به معروف و نهی از منکر طرح مسأله: در کتب فقهی شیعه غالبا چهار شرط برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده که که اولین آنها عالم بودن آمر به معروف و ناهی از منکر نسبت به حکمی...
بازدید : 1061 تاریخ درج : 1392/6/8