Skip Navigation Links.
همه موارد
Expand فقه و علوم حوزویفقه و علوم حوزوی
Expand معارف قرآنیمعارف قرآنی
Expand  معارف اسلامی معارف اسلامی
Expand عرفان و معارف الهیعرفان و معارف الهی

1 مورد ( از 1 تا 1)
بسم الله الرحمن الرحیم حکم زنان جایز النظر نگاه به زنان کافر و اهل ذمه جواز نظر به زنان اهل ذمه مورد اتفاق فقهای شیعه است. این حکم به دلیل روایاتی است که در این خصوص وارد شده است. این روای...
بازدید : 1466 تاریخ درج : 1392/6/9